logo banner
10. jul 2013 19:35  

Referat fra generalforsamling 2013

Til medlemmer i Swift Club Denmark.

Der indkaldes herved i henhold til § 10 i vedtægterne for Swift Club Denmark til den årlige generalforsamling.

Søndag den 28. april 2013 kl. 12:00

På adressen Fredericia Autopleje - Egeskovvej 147 - 7000 Fredericia

Dagsorden.

1. Valg af dirigent Ingen blev valgt, Johnny styrede

2. Valg af referent Ingen blev valgt, Johnny styrede

3. Godkendelse af dagsorden i henhold til § 11 Forsamlingen konstaterede at indkaldelsen var rettidig og godkendte derfor dagsorden

4. Formandens beretning. Johnny fortalte at bestyrelsen havde haft et handikappet år, mange bestyrelses medlemmer havde forladt bestyrelsen i utide og det havde forhindrede dem i at få udført alle de opgaver som de gerne ville have arbejdet med, så viste han medlemmerne den nye klubkollektion og medlemmerne tog godt imod den, så kom han med en opfordring til at huske på hvor svært det er at skrive på forummet så alle kan forstå hvad der menes, og at bestyrelsen ikke er ansvarlig for misforståelser i den sammenhæng.

5. Godkendelse af formandens beretning. Beretningen blev godkendt

6. Seneste regnskab, orientering af Jørgen
Der er et underskud på 6.206 kr. i driftsindtægterne i forhold til det der er budgetteret. Dette skyldes primært at langt flere medlemmer er begyndt at betale VIP kontingenter og købe stickers via e-wire. Der er i 2012 ikke udbetalt penge fra klubbens e-wire konto til klubbens bankkonto – derfor indgår beløbet fra e-wire ikke i klubbens driftsindtægter. Saldoen på e-wire er 15.210 kr. Hvis man medregner e-wire i driftsindtægterne så giver dette et samlet resultat på 9.004 kr. i overskud i forhold til budgettet på 25.000 kr, dvs. i alt 34.004 kr. i indtægter.
Ligeledes har klubbens udgifter ikke været så store som forventet. Dette skyldes at der er afholdt langt mindre træf end forventet, hvilket har resulteret i at der er brugt 5.420 kr. mindre i forhold til til budgettet. Der opfordres til at de enkelte medlemmer etablere flere træf og klubarrangementer, hvor klubben har mulighed for at give økonomisk tilskud til dette. Derudover så er de normale driftsudgifter blevet holdt nede, og der har ikke været foretaget større indkøb i 2012 til klubben. Dette betyder at der i alt er blevet brugt 6.895 kr. og der var afsat 23.000 i budgettet til dette. Dette giver klubben et samlet overskud på 11.931 kr. + e-wire 15.210 kr.


7. Godkendelse af regnskab for 2012 Forsamlingen godkendte regnskabet uden bemærkninger

8. Valg af bilagskontrolant (Bilagskontrolanten er ikke medlem af bestyrelsen) laurus aka Flemming Jensen blev valgt

9. Godkendelse budget for 2013
Budgettet for 2013 fastsættes ud fra samme budget som i 2012, til trods for at der var budgetteret med ca. 16.000 kr. mere end der blev forbrugt i 2012. Grunden til at der fortsættes med dette budget, skyldes at der i 2013 forventes at skulle benyttes flere midler til afholdelse af arrangementer og træf. Derudover vil der være en del indkøb, bl.a. i forbindelse med tøj til klubbens nye webshop.

10. Fastsættelse af kontingent m.v. for år 2013 samt dato start.. Der blev stillet forslag om at man ville overveje at alle medlemmer skal være betalende medlemmer. Dette er et punkt der har været debatteret i bestyrelsen mange gange – og det er den generelle vurdering at det vil gavne klubben mest at have et gratis medlemskab med begrænsninger samt et VIP medlemskab med flere muligheder på hjemmesiden, samt adgang til rabatordninger med mere. Efter en snak om at alle skal betale kontingent blev det vedtaget at fortsætte med den nuværende ordning, kontingent for 2013 er så ledes kr 100,-

11. Indkommende forslag. Se bilag 1 og 2, Begge forslag blev vedtaget

12. Valg til bestyrelsen.

a) Formand, På valg for 1 år, Johnny Wagner aka wagfun, modtager genvalg til bestyrelsen.

b) 1. Bestyrelsesmedlem for 12-14 år lige år. Jesper Garde aka PostTruckeren, modtager ikke genvalg.

c) 2. Bestyrelsesmedlem for 12-14 år lige år. Jørgen Engberg aka Svimme, er ikke på valg.

d) 3. Bestyrelsesmedlem for 12-14 år lige år, Jonas Bang Christensen aka Jonasbc, er ikke på valg.

e) 4. Bestyrelsesmedlem for 13-15 år ulige år. Dennis Thorsen aka Thorsen, modtager genvalg.

f) 5. Bestyrelsesmedlem for 13-15 år ulige år. Michael Jensen aka Jensen, modtager ikke genvalg.

g) 6. Bestyrelsesmedlem for 13-15 år ulige år. Allan Kunz – Kunz, modtager ikke genvalg.

h) 1. Suppleant til bestyrelsen for 1 år. Michael Hougaard aka MiniBoost, modtager valg til bestyrelsen.

i) 2. suppleant til bestyrelsen for 1 år. Christian Riis Nielsen aka Endurer, modtager valg til bestyrelsen.

Følgende medlemmer blev valgt til bestyrelsen, Johnny Wagner aka wagfun, Dennis Thorsen aka Thorsen, Michael Hougaard aka MiniBoost, Christian Riis Nielsen aka Endurer, Erik og Tina Nielsen aka li'l flying devil, Som suppleanter blev valgt, Thomas Egelund aka thomasoghenriette og Martin Elliott Jensen aka elliott, vi vil hurtigst mulig få konstitueret os


13. Eventuelt (Husk der kan ikke besluttes noget under dette punkt) Løs snak om klubbens fremtid, der var bred enighed om at det godt kunne gå lidt bedre

Mødet sluttede i go ro og orden efter godt en time.


Eventuelle forslag skal fremsendes skriftligt og skal være bestyrelsen i hænde senest fredag den 26. april 2013. Forslag skal være underskrevet med fulde navn, og medlemsnummer, og skal sendes til indkommendeforslag@suzukiswift.dk

Generalforsamlingens beslutninger træffes på grundlag af almindelig stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.
Det er ikke muligt at brevstemme eller give andre mandat til at stemme for én.

Veksø Den 28. marts 2013
Med venlig hilsen.
- på bestyrelsens vegne.
Johnny Wagner aka wagfun


thomasoghenriette har siden meddelt at de ikke er interesserede derfor er 2. suppleant tom i denne valg periode.

Med venlig hilsen
- på bestyrelsens vegne.
Christian Riis Nielsen aka Endurer

10. jul 2013 21:52  

1

mange tak, kun 3 måneder forsent, som formanden har skrevet før ønskede han at trække sig, men der fremgå ikke i det i skriver betyder det at han bliver og ikke gør det han skrevet til alle medlemmer.
[Slettet bruger]
Hechmann2
11. jul 2013 16:38  

2

Jeg synes nu der tydeligt står hvem som blev valgt ind i bestyrelsen. Også at formand Johnny Wagner aka wagfun fortsætter som formand smilie

Følgende medlemmer blev valgt til bestyrelsen, Johnny Wagner aka wagfun, Dennis Thorsen aka Thorsen, Michael Hougaard aka MiniBoost, Christian Riis Nielsen aka Endurer, Erik og Tina Nielsen aka li"l flying devil, Som suppleanter blev valgt, Thomas Egelund aka thomasoghenriette og Martin Elliott Jensen aka elliott, vi vil hurtigst mulig få konstitueret os
11. jul 2013 18:40  

3

..som jeg læser det så bliver det afgjort senere hvem der hvad i bestyrelsen.
så kommer det vel ud på hjemmesiden også så snart bestyrelsen har fået det på plads.

11. jul 2013 20:54  

4

møller jeg henviser til det her link
www.suzukiswift.dk/topic/?TopicID=9809
[Slettet bruger]
Hechmann2
11. jul 2013 22:03  

5

Hechmann2:
takker for linket. Jeg kender naturligvis ikke til formandens tanker dengang, men jeg tror da han siden dengang har fået lidt mod på det igen. På generalforsamlingen accepterede han i hvert fald 100% at blive valgt for endnu et år. Og vi stemte alle for.

Mvh. Møller smilie
Log ind
Opret bruger
Seneste billeder Android bilradio Android bilradio Android bilradio Android bilradio Android bilradio